Administrační poplatky

SPECIÁLNÍ SLUŽBY
Naměření a technický návrh spoje
Zjištění dostupnosti poskytovaných internetových služeb.
0,-
Dohledání a přiřazení platby
Poplatek dle náročnosti dohledání platby - chybně zadaný VS, bez uvedení VS atd...
100,-

ADMINISTRACE
Přidání MAC adresy ke smlouvě
Zavedení nové MAC adresy zařízení do databáze. Nutné většinou při nákupu nového nebo dalšího počítače.
150,-
Nastavení routeru
Pokud si chcete doma vytvořit domácí síť, nebo použít WI-FI router k bezdrátovému připojení dalších zařízení k internetu, lze instalovat router. S ohledem na specifikace a zabezpečení naší sítě je však nutno provést nastavení routeru našimi techniky. V tomto případě se měsíční paušál za připojení dalších zařízení nezapočítává.
300,-
Znovuzapojení při neuhrazení plateb za služby
Penále za opětovnou aktivaci služeb při neuhrazení měsíčního paušálu.
1.000,-

SERVISNÍ POPLATKY
Servisní výjezd k zákazníkovi
Výjezd technika na žádost zákazníka, vyzvednutí a doručení zařízení k opravě nebo na neoprávněnou reklamaci. V případě oprávněné reklamace nebo oprav zákazník tento poplatek nehradí.
150,-
Hodinová sazba za práci technika
Hodinová sazba za každou započatou hodinu práce technika u zákazníka nebo při neoprávněné reklamaci. V případě oprávněné reklamace nebo oprav zákazník tento poplatek nehradí.
150,-

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.