Ceník internetových služeb

   

     

 

 

Tarif

Minimální

 

 rychlost stahování

 

(download)

Minimální

 

rychlost odesílání

 

(upload)

Limit

 

 přenesených

 

dat, FUP

Měsíční paušál vč. DPH

optimum 20

20 Mb/s

4 Mb/s

neomezeno

200,- Kč

optimum 30

30 Mb/s

6 Mb/s

neomezeno

300,- Kč

optimum 40

40 Mb/s

8 Mb/s

neomezeno

350,- Kč

optimum 50

 50 Mb/s

10 Mb/s

 neomezeno

 420,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry služby internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Rychlost stahování (download) Mbit/s                                          Rychlost odesílání (upload) Mbit/s 

Tarif

 

Maximální

 

 

Inzerovaná

 

Běžná

 

 

Minimální

 

Maximální

 

Inzerovaná

 

 

Běžná

 

 

Minimální

 

optimum 20

 20  20  15  8  4  4  4  2

optimum 30

 30  30  20  10  6  6  6  3

optimum 40

 40  40  30  20  8  8  8  4

optimum 50

 50  50  40  30  10  10  10  5

 


Na skutečně dosahovanou rychlost mohou mít vliv opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem, na což má poskytovatel v oprávněných případech nárok dle platné legislativy i Smluvních podmínek. 

Na skutečně dosahovanou rychlost při měření rychlosti připojení i běžném používání služby přístupu k internetu může mít vliv běžící služba IPTV nebo další OTT služby typu Youtube nebo Netflix, běžící aktualizace operačních systémů nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby, které běží mimo internetový prohlížeč a nemusí být na první pohled jejich činnost zjevná.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu pod definovanou rychlost v intervalu delším než 70 minut. 

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v definovaných případech, právo na reklamaci poskytované služby.

Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný za výpadek služby a  může dávat právo na reklamaci poskytované služby. 

Ceník služeb, je uváděn pouze k stávající klientele za účelem možnosti změny tarifů.

Společnost nová připojení od 1.1.2021 nenabízí.