Digitální televize HD Signal

Nabízíme digitalizaci vašich televizních rozvodů pomocí DVB-T MMDS vysílání s názvem HD Signal, které nabízí to nejlepší z nabídky televizních programů v klasickém i vysokém HD rozlišení přímo na Vaši anténu. Toto řešení pro vás přináší výhody ve formě atraktivní programové nabídky za rozumnou cenu a nízkých pořizovacích nákladů. Hlavní výhodou je jednorázová investice namísto měsíčních plateb za IPTV či kabelovou televizi. V případě realizace datových rozvodů naší společností TV rozvody realizujeme za cenu kabeláže.

 

Společné antény (STA) a televizní rozvody

 

 DVB-T v televizních rozvodech

Pro příjem digitálního vysílání na více televizních přijímačích, např. v bytových domech nebo komplexech, je nejvhodnější použít společné televizní antény (STA) a rozvádět signál do jednotlivých bytů. Existuje několik variant řešení příjmu digitálního signálu prostřednictvím STA. Mezi nejvhodnější patří:

  • Přímý rozvod digitálních kanálů v pásmu UHF
  • Kmitočtová konverze z UHF do VHF
  • Převod programu z DVB-T na kanál PAL
  • Převod pozemního vysílání DVB-T do standardu kabelové televize DVB-C

Přímý rozvod digitálních kanálů v pásmu UHF

+ Přímý rozvod digitálních kanálů v pásmu UHF je systémově čisté, perspektivní a jednoznačně nejlevnější řešení pro televizní rozvody. Bytové domy, které mají rozvody bez problémů zvládající UHF pásmo tak při přechodu na digitální vysílání pouze zrevidují, zda je společná anténa v pořádku a "předává do rozvodu" dostatečně silný a kvalitní signál kanálů na kterých je šířeno digitální vysílání.

- problém může být u starších společných antén. Některé starší anténní rozvody např. zvládají pouze VHF pásmo, jiné mohou být ve špatném technickém stavu. Náročnost rekonstrukce pak závisí hlavně na stáří STA a investicích vydávaných na obnovu v průběhu užívání antén. 

Vše záleží na posouzení odbornou firmou, v nejlepším případě může u starších STA stačit i pouhá výměna televizních zásuvek. U domů postavených do roku 1980 se však dá předpokládat výměna celého účastnického rozvodu i technologie hlavní stanice. V každém případě si jako bytové družstvo nebo vlastník domu nechte zpracovat nabídky od několika montážních firem a podle nich se pak rozhodujte. 

Kmitočtová konverze z UHF do VHF

+ Kmitočtová konverze z UHF do VHF je výhodná a plnohodnotná alternativa pro starší společné antény použitelné jen do 300 MHz (VHF pásmo). Mohou zůstat původní účastnické zásuvky, kabely i rozbočovače. 

- Nevýhodou tohoto řešení je, že některé přijímače přijímají pouze multiplexy, jejichž kmitočet nebyl konvertován do jiného televizního kanálu. Účastníci budou muset vybírat z omezeného množství přijímačů dostupných na trhu, které budou schopné funkce v prostředí daného anténního systému.

Převod na analogové kanály PAL v kmitočtovém pásmu VHF

+
 V současné etapě zavádění digitální televize může jít o jednoduchý, rychlý a levný způsob zpřístupnění televizních programů šířených jen digitálně. Umožňuje zachovat stávající distribuci analogově šířených programů z družic a minimálně narušuje systém. V bytech nejsou set-top-boxy, programy se naladí na televizorech přímo.

- Nejde o plnohodnotný příjem pozemního digitálního vysílání DVB-T, na účastnické zásuvce není multiplex, ale jen jeden dekódovaný program. Tato alternativa nemá velkou perspektivu,protože za několik let nebudou na trhu analogové televizní přijímače. Převod na analogové kanály znemožňuje nebo výrazně omezuje možnosti využívání nových funkcí, které DVB-T přináší (informace o pořadech, EPG, DVB titulky, přepínání různých audiokanálů). S přibývajícím počtem digitálních programů se bude tato metoda prodražovat, protože pro každý digitální program je nutné instalovat do hlavní stanice další konvertor (digitální přijímač).

Převod pozemního vysílání DVB-T do standardu kabelové televize DVB-C

Možné je také šíření digitálního multiplexu s využitím standardu digitální kabelové televize DVB-C. Toto řešení je technicky velmi pěkné a nevytváří v podstatě žádná omezení, však pro individuální použití u STA velmi nákladné a vhodné především pro sítě kabelové televize.

Zdroj: dokument Alternativy řešení příjmu signálu DVB-T prostřednictvím STA

Televizní rozvod je práce pro specializovanou firmu

Na televizní rozvody je třeba pamatovat při rekonstrukcích a samozřejmě už i ve stádiu hrubé stavby. Televizní rozvody nenechávejte na firmách, které realizují elektroinstalaci, ale svěřte je specialistům. Špatně provedené televizní rozvody nebo rozvody z nekvalitního materiálu se pak problematicky a nákladně předělávají.